مادر شهید محمدی می‌گفت که بهنام هر شب به خوابش می‌آید و می‌گوید «من از دوستانم جا ماندم، مرا به مسجد سلیمان ببرید»؛ به اصرار مادر شهید، ایشان را سال ۹۰ نبش قبر کردند.


مادر شهید محمدی می‌گفت که بهنام هر شب به خوابش می‌آید و می‌گوید «من از دوستانم جا ماندم، مرا به مسجد سلیمان ببرید»؛ به اصرار مادر شهید، ایشان را سال ۹۰ نبش قبر کردند. 


زندگی نامه ی شهید  عالی قدر دکتر سید محمد حسین بهشتی
 


سلام بر علمداری که دست داد و لی دست نداد


 


زندگی نامه ی حضر آیت الله محمد تقی بهجت


 


شعر در مورد حضرت آیت الله خامنه ای


 


   1       2    >>