حمایت استاد رائفی پور از حامد زمانی خواننده ی انقلابی برای دیدن فیلم به ادامه ی مطلب بروید